0885 853 602

Контролираме строителния процес от етапа на проектирането до въвеждането на обектите в експлоатация, в резултат на което изградените обекти са с необходимото отлично качество.

Асфалтова база
Производство на горещи асфалтобетонни смеси
Строителство
От проектирането до въвеждането на обектите в експлоатация
Цех бетонови
изделия
Производството ни е обезпечено с необходимото оборудване

Нашите услуги

На територията на производствената база на “ЕКОСТРОЙ” АД работи борса за строителни и инертни материали.

Борсата разполага с всички видове инертни материали и собствен транспорт.
Разполагаме с автовезна до 50 тона.
Богат асортимент от строителни материали. Всичко на едно място.

Защо да използвам услугите на Екострой

ЕКОСТРОЙ” АД - гр. Добрич е акционерно дружество, регистрирано с решение №1538/97 г. на Добрички окръжен съд, със седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. “Стоил войвода” № 30.

Дружеството се представлява от инж. Велико Иванов Великов. 

Профилът на фирмата се моделира от основните дейности : строителство, ремонт и поддържане на инженерната и техническата инфраструктура, строителство и ремонт на сграден фонд, търговия със строителни материали,  автотранспорт, производство на бетон и бетонови изделия др. 

"ЕКОСТРОЙ" АД е  фирма с дългогодишни традиции в областта на строителството. 

Контролираме строителния процес от етапа на проектирането до въвеждането на обектите в експлоатация, в резултат на което изградените обекти са с необходимото отлично качество.

Те ни повярваха

Testimonial I

 

 
Testimonial II

 

 

 

 
Testimonial III

 

 
Testimonial III
Testimonial I

 

 
Testimonial II

 

 

Контакти

Тел. (058) 622 333 - прокурист

(058) 602 261 - административна служба

0885 853 602

Факс (058) 605261

E-mail: office@ecostroy.bg