0885 853 602

Строителна механизация и автотранспорт

За доброто обезпечаване на производствения процес “ЕКОСТРОЙ”АД  разполага с транспортни средства и строителна механизация. Разполагаме с целия набор от пътностроителни машини, обезпечаващи страителството, ремонта и поддържането на пътищата от републиканската мрежа.

Машинният парк се обновява с нова съъвременна техника. През последните години закупихме нови пътно - строителни машини - багер  “KASE”, асфалтополагаща машина “VOGELE”, гумен валяк “BOVE”, бетоновоз “VOLVO”.

За обезпечаване на безаварийна работа на техниката, към звеното работи и авторемонтна работилница.

Контакти

Тел. (058) 622 333 - прокурист

(058) 602 261 - административна служба

0885 853 602

Факс (058) 605261

E-mail: office@ecostroy.bg