0885 853 602

Цех за бетонови изделия

В цеха за бетонови изделия се произвеждат тротоарни плочи, бордюри с различни размери, пътни ивици и паркингови решетки за тротоари, паркинги и зелени площи. Производството ни е обезпечено с необходимото оборудване. Отскоро предлагаме изделията си и в различни цветове.

Произвежданите от нас:

ПРЪСТЕН Ф700
ПРЪСТЕН Ф1000/500
КОНУС Ф1000/700/500
КАПАК Ф 700
КАПАК Ф 540
БЕТОНОВИ КАПАЦИ Ф1200/10
БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф 200
БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф 400
ЕКО ПЛОЧИ 30/30/5 - СИВИ
ЕКО ПЛОЧИ 30/30/5 - ЦВЕТНИ
ЕКО ПЛОЧИ 30/30/3 - СИВИ
ЕКО ПЛОЧИ 30/30/3 - ЦВЕТНИ
ЕКО ПЛОЧИ 40/40/5 - СИВИ
ЕКО ПЛОЧИ 40/40/5 - ЦВЕТНИ
ЕКО ПЛОЧИ 40/40/3 - СИВИ
ЕКО ПЛОЧИ 40/40/3 - ЦВЕТНИ0
ЕКОБОРДЮР/ГРАДИНСКИ /50/16/8 СИВ И ЦВЕТЕН
ПЪТНИ ИВИЦИ50/25/10
УЛИЧЕН БОРДЮР 50/25/15/12
БУЛЕВАРДЕН БОРДЮР 50/35/15
ОГРАДНИ КОЛОВЕ 230/10/10
ОГРАДНИ КОЛОВЕ 200/10/10
ПЛОЧИ ТРЕВОБЕТОН 60/40/8
БЕТОНОВИ ПАВЕТА тип "Лале" сиви
БЕТОНОВИ ПАВЕТА тип "Лале" сиви 1/2
БЕТОНОВИ ПАВЕТА тип "Лале" цветни
БЕТОНОВИ ПАВЕТА тип "Лале" цветни 1/2

Всички материали, смеси и бои, използвани за бетоновите изделия, произвеждани в “ЕКОСТРОЙ” АД, отговарят на българските стандарти.

За всяко бетоново изделие се поддържа техническо досие.
На определени партиди се правят изпитания в сертифицирана лаборатория. Въз основа на издадените протоколи на клиента, закупил от нас бетонови изделия, издаваме “Декларация за съответствие”.

Контакти

Тел. (058) 622 333 - прокурист

(058) 602 261 - административна служба

0885 853 602

Факс (058) 605261

E-mail: office@ecostroy.bg