0885 853 602

Строителна борса

На територията на производствената база на “ЕКОСТРОЙ” АД работи борса за строителни и инертни материали.

Борсата разполага с всички видове инертни материали и собствен транспорт.

Разполагаме с автовезна  до 50 тона.
Богат асортимент от строителни материали. Всичко на едно място.

Да построим заедно Вашия дом, офис и вила!

Приемаме заявки и по телефона.
Ул. “Калиакра” №93 – в двора на “Екострой”.
058/605 507, 0885 853 599

Контакти

Тел. (058) 622 333 - прокурист

(058) 602 261 - административна служба

0885 853 602

Факс (058) 605261

E-mail: office@ecostroy.bg